Regulamin Sklepu

Kokimiloki.eu – Sklep z autorskimi produktami

Właściciel Sklepu

Właścicielem Kokimiloki jest firma OnlineContent NIP 8261305091
Adres: Obrzeżna 1b/74, 02-691 Warszawa
Formularz kontaktowy znajdziesz na naszej stronie kontaktowej.

Wstęp

Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”), wraz z innymi dokumentami w nim wspomnianymi, określa warunki, jakim podlega korzystanie z serwisu (www.kokimiloki.eu).

Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz naszymi zasadami stosowania plików cookies opisanymi w naszej Polityce Prywatności. Każdy użytkownik musi zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności  zanim złoży zamówienie. Regulamin może ulec zmianom, jednakże zmiany nie bę
dą miały zastosowania do zaakceptowanych przez Użytkownika postanowień Regulaminu w momencie składania zamówienia.

W razie pytań dotyczących Regulaminu, Użytkownik może skontaktować się z nami, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie ‚Kontakt’.

Umowa kupna produktów za pośrednictwem tego serwisu pomiędzy nami a Użytkownikiem będzie dalej zwana „Umową”.

Korzystanie z naszego serwisu

Podczas korzystania z portalu i przy składaniu zamówień za jego pośrednictwem, Użytkownik zobowiązuje się do:

1. Używania serwisu wyłącznie do składania istotnych zapytań i prawnie wiążących zamówień;

2. Podania nam swego adresu e-mail i adresu do korespondencji oraz (lub) innych danych
kontaktowych. Jeżeli Użytkownik nie poda nam wszystkich wymaganych informacji, nie będzie mógł złożyć zamówienia.

3. Składając zamówienie na tym serwisie, Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (do zawierania Umów)

Jak złożyć zamówienie

Aby złożyć zamówienie, Użytkownik musi przejść całą procedurę zakupu online, tj. dodać wybrany produkt do koszyka, przejść do płatności (jako zarejestrowany Użytkownik lub wybierając zakup jako gość) i kliknąć przycisk „Koniec zamówienia”.

Jeżeli, po złożeniu zamówienia, Użytkownik zorientuje się, że w zamówieniu jest błąd dotyczący rodzaju lub ilości wybranych produktów czy też dotyczący innych danych, powinien niezwłocznie wysłać do nas wiadomość poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na podany adres email.

Następnie Użytkownik otrzyma od nas e-mail potwierdzający otrzymanie przez nas zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”).

Wiadomość e-mail z Potwierdzeniem zamówienia nie oznacza naszej akceptacji zamówienia; oznacza ona po prostu potwierdzenie, że otrzymaliśmy zamówienie Użytkownika. Kiedy już przetworzymy zamówienie i przygotujemy je do wysyłki, wyślemy Użytkownikowi wiadomość e-mail, która będzie zawierać informację, że zaakceptowaliśmy zamówienie i która będzie zawierać dane przesyłki („Potwierdzenie wysyłki”).

Akceptacja zamówienia jest naszą decyzją. Ponieważ chcemy upewnić się, że wybrany przez Użytkownika produkt jest dostępny, nie będziemy akceptować zamówienia do momentu, aż przygotujemy produkt do wysyłki. W większości przypadków będzie to w ciągu dwudziestu czterech godzin.

W momencie wysłania przez nas i otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia wysyłki, dochodzi do zawarcia między nami a Użytkownikiem Umowy.

Dostawa

Dostarczymy produkt(y) zgodnie z potwierdzeniem wysyłki i we wskazanym w nim terminem.

Jeżeli, z powodu wyjątkowych okoliczności, spodziewamy się, że może dojść do opóźnienia, skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu ustalenia nowego terminu dostawy lub, jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zaproponowanego terminu, ma możliwość odstąpić od Umowy. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.

W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie zostało „dostarczone” z chwilą, gdy Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie faktycznie w posiadanie produktu.

Proszę pamiętać także, że nie realizujemy dostaw do miejsca zamieszkania Użytkownika
w soboty, niedziele i święta.

Cena i płatność

Ceny podane na portalu zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają jednak opłaty za przesyłkę, którą dodajemy na koniec do ceny, którą ma zapłacić Użytkownik.

Użytkownik wyraźnie upoważnia nas do wystawiania faktur w formie elektronicznej.

Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Jednakże, z wyjątkiem dodania kosztów przesyłki, zmiany cen nie mają zastosowania do zamówień już złożonych.

Użytkownik może zrealizować płatność kartami: Visa, Mastercard, z konta PayPal lub za pomocą usługi Stripe.

Zwrot towaru

Konsument może skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego aby dokonać zwrotu produktu.
Konsument będzie ponosił bezpośrednie koszty takiego zwrotu produktów.

Proszę pamiętać, że przy wyborze wysyłki za pobraniem jako metody zwrotu produktów, mamy prawo obciążyć Konsumenta wszelkimi kosztami, jakie w związku z tym poniesiemy.

Konsument posiada prawo na zwrot zakupionego produktu w ustawowym terminie 14 dni od chwili doręczenia zakupionego produktu.

Uwagi i sugestie

Wszelkie uwagi i sugestie Użytkowników są zawsze mile widziane. W celu przesłania uwag i sugestii prosimy o korzystanie z formularza kontaktowego.

Ostatnia aktualizacja: Luty 2020 r.